37. AVAVEEUJUMISE SEERIAVÕISTLUSTE juhend 2008. a

EESMÄRK: Propageerida ujumisvõimalusi suvel ja selgitada parimad avaveeujujad läbi hooaja.

AEG ja KOHT:    I etapp – 5. juuli Rõuge Suurjärv   kell 14.00
                          II etapp – 6. juuli Tamula järv         kell 14.00
                         III etapp - 13. juuli Verevi järv        kell 14.00
                    
IV etapp - 19. juuli Jõhvi                   kell 14.00
                          V etapp -  2. august Pühajärve       kell 14.00
                         VI etapp - 3. august Viljandi             kell 14.00

Registreerimine osavõtuks toimub võistluspaigas pool tundi enne starti. Osavõtumaks 25 krooni, pensionärid ja lapsed (kuni 14-aastased) on osavõtumaksust vabastatud.

Läbiviimine: seeriavõistluse viib läbi Eesti Vetelpäästeühing koostöös Eesti Ujumisliiduga ning kohalike päästeüksustega, kohtunikega ning aktivistidega.

Osavõtt: Võistlused on avatud kõigile, olenemata vanusest, kes eelnevalt on andnud allkirja oma tervisliku seisundi kohta. Lastedistantsil saavad osa võtta poisid ja tüdrukud, kes ei ole vanemad kui 13‑aastased. Rahvadistantsil vanusepiiranguid ei ole, kuid osaleja ei tohi olla ujumisklubide liige.

Programm: Kõikidel etappidel on kavas:             
sportlik distants              
1,5‑3 km
rahvadistants             
400‑800 m                                                  lastedistants               100‑200 m

Distantside pikkus määratakse vastavalt veetemperatuurile ja ilmastikutingimustele.

Arvestus:  arvestust peetakse kõigil distantsidel naistele ja meestele seitsmes vanuseklassis:

14‑20 aastased
21‑30 aastased
31‑40 aastased
41‑50 aastased
52‑60 aastased
61‑70 aastased
71 ja vanemad

Seeriavõistluse punktiarvestuses läheb arvesse kõikidel etappidel kogutud punktisumma. Võrdsete punktide korral otsustab viimane etapp. Kui lõppkokkuvõttes on võrdne punktisumma, saab määravaks, kes on vanem. Seeriavõistlusel osaleja peab osalema kuue etapi korral vähemalt neljal etapil.
Punkte arvestatakse: I koht – 5 punkti; II koht – 4 punkti; III koht – 3 punkti jne. Rahva‑ ja lastedistantsil koondarvestust ei peeta.

Autasustamine: Igal etapil autasustatakse sportlikul distantsil igas vanuseklassis I koha saavutanut diplomi ja mälestusesemega ning II ja III koha saavutanuid diplomiga. Rahvadistantsi võitjat autasustatakse mälestusesemega ja diplomiga, II  koha ja III koha omanikke diplomiga. Lastedistantsil autasustatakse I koha saavutanut mälestusesemega ja diplomiga, II ja III koha omanikke diplomiga. Seeriavõistluse kokkuvõttes autasustatakse sportliku distantsi iga vanuseklassi võitjat rändkarikaga, mis jääb talle hoiule üheks aastaks.

Kui võistleja on võitnud karika kolm aastat järjestikku ühes ja samas vanuseklassis, kuulub karikas temale ja organisaatorid asendavad selle uuega. Karika omanik peab karika tagastama järgmisel hooajal kahe esimese etapi jooksul kohtunikele-organisaatoritele, mitteosalemise korral aga 1. juuliks Olav Lukinile. Karika võitnud võistleja hoolitseb selle eest, et tema nimi oleks graveeritud karikale. Iga nimi, mis on graveeritud karikale, väärtustab seda rohkem.

Kõik juhendis käsitlemata küsimused lahendab peakohtunik.

Tule uju turvaliselt!

Head libisemist veerajal!