15. VÄIKESE VÄINA ujumine

15 VÄIKSE VÄINA UJUMINE

 

AEG JA KOHT

Võistlus toimub 26. juuli 2008. a kell 13:00.

Start on Vahtna sadamast Muhumaal ning finiš Orissaare sadamas Saaremaal.

 

KORRALDUS

Võistluse korraldab Orissare vald ja OÜ Binek. Võistlust toetavad sponsorid.

Osalejad toimetab stardipaika buss, mis on vastas Kuivastu sadamas Virtust kell 10:00 väljuval praamil.

Võistlejate registreerimine algab kell 11:30 stardipaigas. Ujumise juhendamine toimub kell 12:40.

 

DISTANTS

Distantsi pikkus on umbes 2290 m ja tähistatud meremärkide, paatide ja väikelaevadega.

 

OSAVÕTT

Võistlus toimub järgmistes vanuseklassides:

14.-19. aastased neiud ja noormehed

20.-29. aastased naised ja mehed

30.-39. aastased naised ja mehed

40.-49. aastased naised ja mehed

50.-59. aastased naised ja mehed

60.-69. aastased naised ja mehed

70. aastased ja vanemad,naised ja mehed

Vanust arvestatakse 2008. aasta 31. detsembri seisuga.

 

16. aastased ja vanemad osalejad vastutavad oma tervisliku seisundi eest ise, mida tõendavad allkirjaga tervisliku seisundi deklaratsioonil.

Alla 16. aastaste osalejate tervisliku seisundi eest vastutab deklaratsioonil allkirjaga lapsevanem või treener.

 

Osavõtumaksu ei ole.

 

AUTASUSTAMINE

Kõikide vanuseklasside parimat autasustatakse tänukirja ja karikaga, teist ja kolmandat kohta tänukirja ja meenega.

Võistluste kiiremat nais- ja meesujujat autasustatakse karikatega.

Eriauhindadeks on rahalised preemiad.

Pidulik lõunasöök toimub peale auatsustamist Püharisti Külalistemajas.

 

MUUD TINGIMUSED

Osalejatel ei ole lubatud kasutada riietust, mis parandab tema kiirust, vastupidavust või ujuvust. Kasutada võib ujumisprille, maksimaalselt kahte (2) ujumismütsi, ninaklambrit ja kõrvatroppe (FINA määrus OWS 6.9).

 

Kõik juhendis käsitlemata küsimused lahendab peakohtunik.

 

Täiendav info: Peep Kesküla 5040359