3. veebruaril 2011 toimus meisterujumise U-Klubi üldkoosolek.

Klubi juhatuse esimees Toivo Viilep tegi kokkuvõtliku ülevaate klubi arengust selle algusaegadest alates. Kristiina Arusoo esitas ülevaate 2010. aasta kuludest ja tuludes ning klubi liikmetest.

Aleksei Tereštšenkov esitles 2010. aasta klubilaste võistlustest osalemise ja võitude ning rekordite statistika.

Üldkoosolek valis uue juhatuse koosseisus Kristiina Arusoo, Kaia Kulla ja Peep Kesküla, sest endised juhatuse liikmed Viive Nõu ja Toivo Villep soovisid end juhatusest taandada.

Üldkoosolek kinnitas alates 2011. aastast uue liikmemaksu ja klubisse sisseastumismaksu suuruse, vastavalt 15 ja 7 eurot. Liikmemaksu tasumise tähtajaks on igal aastal 31.03.